Gebruiksvoorwaarden

 1. Voorwaarden
  Door de website van Blog Taxa Brasil te bezoeken, gaat u akkoord met het naleven van deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of openen. De materialen op deze site zijn beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.
 2. Gebruik van de licentie
  Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Blog Taxa Brasil te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  • materialen wijzigen of kopiëren; 
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  • probeer software op de site Blog Taxa Brasil te decompileren of reverse-engineeren; 
  • verwijder alle voertuiginstructies of andere materiële eigendomsaantekeningen; ou 
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen ‘verdrijven’ naar een andere dienstverlener.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Blog Taxa Brasil worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

3. Disclaimer

 • Het materiaal op de Blog Taxa Brasil-website wordt geleverd “zoals het is”. Blog Taxa Brasil geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 • Verder geeft Blog Taxa Brasil geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal Blog Taxa Brasil of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Blog Taxa te gebruiken. .Brasil, zelfs als Blog Taxa Brasil of een door Blog Taxa Brasil geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van Blog Taxa Brasil verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Blog Taxa Brasil garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Blog Taxa Brasil kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Blog Taxa Brasil doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Verbindingen

Blog Taxa Brasil heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn site zijn gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site door Blog Taxa Brasil. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Veranderingen

O Blog Taxa Brasil kan deze servicevoorwaarden op elk moment ter plaatse bekijken, zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Taxa Brasil-blog en zijn onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de tribunalen in die staat of locatie.